Iratkozzon fel a hírlevélre, és kap -15% kedvezményt az első vásárlásra. < regisztráció >
Ingyenes szállítás a címről 29 999,00 Ft
Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Üzletszabályzat

§ 1 Fogalommeghatározások

 1. Szabályzat - ez a szabályzat, amely meghatározza a távértékesítési szerződések internetes áruházon keresztül történő megkötésének elveit, a szerződések teljesítésének elveit, a távértékesítési szerződésben részt vevő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a panaszeljárás elveit. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében a szabályzat az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 8. cikkében említett szabályoknak és szabályzatoknak felel meg.
 2. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akit a törvény jogképességgel ruház fel, és aki Távértékesítési szerződést köt az Eladóval.
 3. Fogyasztó - a Polgári Törvénykönyv 22. cikkének 1. pontja szerinti fogyasztó. A törvényi meghatározás szerint: Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki egy vállalkozóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.
 4. Egyéni vállalkozást folytató, nem szakmai jellegű vásárlást végző természetes személy - a vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó távértékesítési szerződést kötő természetes személy, ha a szerződés tartalmából következik, hogy az nem szakmai jellegű, különösen a vállalkozási tevékenységének tárgyából eredő, a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján elérhetővé tett, a törvény által megillető joggal rendelkező személy számára: elállni a szerződéstől a Fogyasztóknak biztosított szabályok szerint, alkalmazni a szerződésmintákban használt tiltott kikötésekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az eladott dolog hibáiért való szavatossági felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.
 5. Eladó:
  BIOSHI S.A.,
  tel. +48 788 208 018,
  kapcsolat@bioshi24.hu,
  NIP PL6762649713,
  REGON 526170605.
  Az eladó székhelyének címe:
  aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków.
 6. Webáruház - az Eladó által üzemeltetett internetes szolgáltatás, amely a következő elektronikus címeken érhető el: bioshi24.hu, amelyen keresztül az Ügyfél információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint Árukat vásárolhat vagy szolgáltatást rendelhet.
 7. Távértékesítési szerződés - a webáruházon keresztül megkötött, áruk értékesítésére/szolgáltatás nyújtására/digitális tartalom átadására vonatkozó szerződés (adott esetben).
 8. Áru - olyan ingóság, amelyet az Ügyfél az Online Shopban vásárolhat.
 9. Az online áruház adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzata - a személyes adatok feldolgozásának és a sütik használatának részletes szabályait tartalmazó dokumentum. Az adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvek az Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletét képezik, és a https://bioshi24.hu/hu/privacy-and-cookie-notice weboldalon érhetők el.
 10. Állandó adathordozó - olyan anyag vagy eszköz, amely lehetővé teszi a Vevő vagy az Eladó számára, hogy a személyesen a Vevőnek címzett információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi az információkhoz való jövőbeli hozzáférést az információk felhasználási céljainak megfelelő ideig, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan formában történő újbóli megjelenítését, különösen elektronikus levelezés formájában.
 11. Elektronikus megrendelőlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus megrendelési eljárás.
 12. Elektronikus visszaküldési űrlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus visszaküldési eljárás; elérhető a https://bioshi24.hu/returns-open.php oldalon.
 13. Elektronikus panasztételi űrlap - az Eladó által a Vevő rendelkezésére bocsátott elektronikus panasztételi eljárás; elérhető a https://bioshi24.hu/rma-open.php oldalon.
 14. A megrendelés elküldése - a megrendelés megerősítése a "Megrendelés és fizetés" gombra kattintással a Vevő által, amelyet úgy kell kezelni, mint a Vevő által tett kötelező erejű szándéknyilatkozatot az Eladóval kötendő Távértékesítési szerződés megkötésére.
 15. Fiók - a Webáruházban és az Eladó informatikai rendszerében tárolt, egy adott Vevőre és az általa leadott megrendelésekre, valamint az általa kötött távértékesítési szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelynek segítségével a Vevő megrendeléseket adhat le, illetve azokat időben törölheti vagy módosíthatja, valamint távértékesítési szerződéseket köthet.
 16. Megrendelés feldolgozása és az áru értékelése - szubjektív nyilatkozatok és a Vevő által a Megrendelés befejezése után a webáruházra vonatkozóan 1-től 5-ig terjedő csillagok formájában adott értékelések.

§ 2 Általános rendelkezések

 1. Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások típusai és köre:
  a) online értékesítési szerződések megkötése - az internetes áruházban értékesített áruk tekintetében,
  b) a Fiók regisztrációjának és használatának elvei az Internet Shop keretében,
  c) vélemények, megjegyzések és értékelések hozzáadása - a Vevő véleményt vagy megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez,
  d) olyan e-mailek küldése, amelyekben az Eladó visszaigazolja a megrendelés beérkezését, a fizetés esetleges beérkezését, a megrendelés feldolgozásra történő elfogadását.
 2. Az Internet Shop használata azzal a feltétellel lehetséges, hogy az Ügyfél által használt számítógépes rendszer megfelel az alábbi minimális technikai követelményeknek:
  a) webböngészők az aktuális verzióban pl.:
  • Firefox
  • chrome
  • Microsoft Edge
   b) bármilyen program a PDF formátumú fájlok megtekintésére.
 3. Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a mellékletekkel együtt a honlapon található linken keresztül teszi elérhetővé a Távértékesítési Szerződés megkötése előtt, alatt és után. A Vevő letöltheti és kinyomtathatja.
 4. A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében az Internet Shop a nyújtott szolgáltatások biztonsági szintjének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz, különösen az interneten továbbított személyes adatok illetéktelenek általi megszerzésének és módosításának megakadályozására.

§ 3 Közbeszerzés

 1. A webáruházban a megrendelés leadható egy Fiókon keresztül, vagy a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségének kiválasztásával, amely esetben egy belső fiók jön létre, amely alapján a Vevő létrehozhat egy Fiókot. A belső fiók mindaddig fennmarad, amíg az adatokat nem törlik a rendszerből, vagy a fiókot nem blokkolják.
 2. A vásárlások az Elektronikus megrendelőlap kitöltésével történnek, amely az Online Shop oldalain érhető el. A megrendelni kívánt Áruk kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. Az elektronikus megrendelőlapon megadják, hogy a Vevő milyen árut, milyen áron és milyen mennyiségben kíván megrendelni az általa megjelölt helyre. Az Ügyfél a megjelenő üzenetek alapján megteszi a megfelelő technikai lépéseket.
 3. Miután az Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott rendelés összefoglalója. A megrendelési összesítőnek a következő információkat kell tartalmaznia: az Eladó azonosító adatai, a megrendelés tárgya, a megrendelt Áruk egység- és teljes ára, beleértve a szállítási és egyéb költségeket, ha vannak ilyenek, a kiválasztott fizetési mód, a kiválasztott szállítási mód, a szállítási idő és költségek.
 4. Ha a szerződés tárgya nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatása vagy elektronikus úton vagy távolról nyújtott szolgáltatás - a Fogyasztó a megrendelés leadásához szükséges és az Elektronikus megrendelőlapon található kiegészítő jelölőnégyzetben a következő hozzájárulást adja: "Hozzájárulok a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom átadásához vagy a szolgáltatás megkezdéséhez a szerződés megkötésétől számított 14 nap lejárta előtt, és tudomásul veszem az elállási jog elvesztését". Az Eladó a fent említett hozzájárulás kézhezvételét e-mailben igazolja.
 5. A megrendelés leadásához szükséges az Elektronikus megrendelőlapon megadni a kötelezőnek megjelölt személyes adatokat, elfogadni az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, elküldeni a megrendelést a "Megrendelés és fizetés" gomb megnyomásával.
  a) Az elektronikus megrendelőlap Ügyfél általi elküldése kötelező erejű nyilatkozatnak minősül a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megfelelő távértékesítési szerződés megkötésére.
  b) A távértékesítési szerződés abban a pillanatban minősül megkötöttnek, amikor az Eladó elfogadja az elektronikus megrendelőlapot, amit a Vevőnek küldött, a megrendelés elfogadását megerősítő üzenet megjelenítésével és a megrendelés számának megadásával igazol.
  c) A Távértékesítési szerződés megkötését követően a Vevő e-mailben visszaigazolást kap a leadott megrendelésről, amely tartalmazza: a megrendelés elfogadásának visszaigazolását és a Megrendelés valamennyi lényeges elemének és a megkötött Távértékesítési szerződés általános feltételeinek (a webáruház szabályzata az 1. és 2. számú mellékletekkel) végleges megerősítését, az Eladó adatait, az Eladó felelősségét a teljesítés minőségéért, az Eladó által az értékesítés után nyújtott szolgáltatásokról, valamint a szerződéstől való elállás módjáról és hatásairól. A szerződéstől való elállás módjára és hatásaira vonatkozó utasításokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
  d) Amíg az Eladó meg nem kezdi a megrendelés feldolgozását:
  I. Az Ügyfél módosíthatja megrendelését az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető technikai megoldás segítségével, és újra végigjárhatja a teljes megrendelési utat. A megrendelés módosítása egy új megrendelés leadásával történik, amely a korábban leadott megrendelés helyébe lép. Alternatív megoldásként az Ügyfél által befizetett összeget jóváírják az új megrendelésnél, túlfizetés esetén pedig visszautalják arra a bankszámlára, amelyről a befizetés történt.
  II. Az Ügyfél az Elektronikus megrendelőlap oldalon elérhető "Megrendelés törlése" opció kiválasztásával törölheti megrendelését.
  e) Ha a Vevő lemondja a megrendelést, az Eladó 3 munkanapon belül visszafizeti a befizetett összeget. A befizetés visszatérítése az Ügyfél által használt fizetési móddal történik.
 6. A megrendelés feldolgozási ideje a szerződéskötéstől számított 1 és 30 munkanap között van.

§ 4 Fizetés

 1. A webáruházban lehetőség van előreutalással, utánvéttel (utánvétes fizetéssel) történő fizetésre. A halasztott fizetés lehetősége az Eladóval egyedileg egyeztetett esetekben lehetséges.
 2. Az áruk kifizetése az Elektronikus megrendelőlapon a megrendeléskor kiválasztott módon történhet.
 3. Az online áruházban jelenleg elérhető előrefizetési módok a https://bioshi24.hu/hu/payments oldalon érhetők el.

§ 5 Szállítás

 1. Az elektronikus megrendelőlapon az Ügyfélnek a szállítási módot kell kiválasztania a megadott választási lehetőség bejelölésével.
 2. Ha a Vevő nem veszi át az Árut, és az Árut visszaküldi az Eladónak, az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállás az Ügyfélhez e-mailben eljuttatott nyilatkozattal történik.
 3. A 2. pontban jelzett esetben az Eladó köteles az Ügyfél által megvásárolt Árukért kapott összeget haladéktalanul visszautalni az Ügyfélnek.
 4. Az Online Shopban jelenleg elérhető szállítási módok a https://bioshi24.hu/hu/delivery oldalon érhetőek el.

§ 6 Visszalépés a szerződéstől - elektronikus visszaküldési űrlap

 1. Az a Vevő, aki fogyasztó, és távértékesítési szerződést kötött, 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A távértékesítési szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.
 2. Az egyéni vállalkozást működtető, nem szakmai célú vásárlást végző természetes személynek is joga van elállni a szerződéstől az e szabályzat 6. és 7. fejezetében meghatározott elvek alapján.
 3. Az Eladó ellenőrzi, hogy a 2. pontban megjelölt személy jogosult-e a szerződéstől való elállási nyilatkozatot benyújtani. Az ellenőrzés annak ellenőrzésével történik, hogy a megkötött megállapodás nem szakmai jellegű-e az adott személy számára - ami különösen a központi üzleti tevékenységi és információs nyilvántartásban feltüntetett PKD-kódok elemzésével történik.
 4. Abban az esetben, ha az Eladó felismeri, hogy a Webáruházban egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személy által az Áruk megvásárlása szakmai jellegű volt - az Eladó haladéktalanul, azaz legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül - tájékoztatja a nyilatkozatot tevő személyt, hogy a vásárlás szakmai jellege miatt - nem jogosult az elállásra, és ezért a megtett elállási nyilatkozatnak a szerződéstől való elállásra - nincs joghatása. Ha az elállási nyilatkozattal együtt az Áruk fizikai visszaküldése is megtörtént - az Árukat a nyilatkozatot tevő személy költségére és a korábban a Megrendelésben megadott címre kell visszaküldeni. Az Eladó válaszát a nyilatkozatot tevő személy által használt módszerrel kell megadni.
 5. A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.
 6. A Fogyasztó nyilatkozatának egyértelműen ki kell fejeznie a szerződéstől való elállási szándékát, különösen a Fogyasztó:
  a) használja az elektronikus visszaküldési űrlapot, amely az Online Shop weboldalán érhető el: https://bioshi24.hu/returns-open.php.
  b) elállhat a szerződéstől a 2. számú mellékletként csatolt elállási nyilatkozaton - az Eladó székhelyének címére történő megküldéssel.
  c) Az Eladó köteles haladéktalanul tartós adathordozón visszaigazolni az 1. és 2. pontban meghatározott módon benyújtott elállási nyilatkozat kézhezvételének tényét.
 7. A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldeni.
 8. Az elállási időszak megkezdődik:
  a) olyan szerződés esetén, amelynek teljesítése során az Eladó szállítja az árut, és köteles átruházni annak tulajdonjogát - az áru birtokba vételétől a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy által, valamint olyan szerződés esetén, amely:
  I) több, külön-külön, tételekben vagy részekben szállított tételt foglal magában - az utolsó tétel, tétel vagy rész birtokbavételétől;
  II) az áruk rendszeres szállítása egy meghatározott időszak alatt - az első áru birtokbavételétől számítva;
  b) egyéb szerződések esetében a szerződés megkötésének napjától.
 9. Az elállási nyilatkozat formanyomtatványa (a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklete) és az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás (a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete) a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.5.3. pontjában megjelölt elektronikus formában áll rendelkezésre.
 10. A távértékesítési szerződéstől való elállási jog nem vonatkozik a 2014.05.30-i törvény 38. cikkében megjelölt szerződésekre. (2019. évi CIKK, 134. pont) a fogyasztói jogokról, Szerződés:
  a) amelyekben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piacnak a kereskedő által nem befolyásolható ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszak lejárta előtt bekövetkezhetnek;
  b) ha az értékesítés tárgya nem előre gyártott, a megrendelő specifikációi szerint előállított vagy a megrendelő egyedi igényeinek kielégítésére szánt termék;
  c) amelynek teljesítési tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított termék, amelyet felbontás után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagot a szállítást követően felbontották;
  d) amelyek teljesítésének tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes szoftver, ha a csomagolást a szállítást követően felbontják;
  e) a digitális tartalom és a nem tárgyi adathordozón rögzített elektronikus licencek értékesítése, amennyiben a teljesítés a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt kezdődött, és miután a kereskedő tájékoztatta a fogyasztót az elállási jog elvesztéséről;
  f) amelyek tárgya romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű tárgy, és amelyek tárgya olyan tételek, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően egymástól elválaszthatatlanok;
  g) újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására, az előfizetési szerződés kivételével;
  h) nyilvános árverésen zárul;
  i) nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, autóbérlés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások, ha a szerződésben meg van határozva a teljesítés időpontja vagy időtartama;
  j) amennyiben a szolgáltatás olyan alkoholtartalmú italokból áll, amelyek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelyek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek értéke a kereskedő által nem befolyásolható piaci ingadozásoktól függ;
  1. § A tételes adásvételi szerződéstől való elállás hatásai
   Az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített összes kifizetést, beleértve a szállítási költséget is, az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelően.
   A kifizetést a Fogyasztó által használt fizetési móddal megegyező módon kell visszatéríteni.
   Ha a Fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében - az Elektronikus Visszatérítési Nyomtatványt használja - a pénzösszegek visszatérítése a kiválasztott módszerrel és a Fogyasztó által megadott bankszámlára történik.
   Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól, az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg az árut vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
   Az Eladó felajánlhatja a Fogyasztónak, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól. Ha azonban az Eladó nem tett ilyen ajánlatot - a Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás időpontjától számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket az Eladónak (vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek). A határidő betartásához elegendő a terméket a lejárat előtt visszaküldeni. A Fogyasztó által visszaküldött árukat az Eladó székhelyének címére kell küldeni.
   A Fogyasztó felel az Áruk használatából eredő, az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó értékcsökkenésért.
   § 8 Panaszok
   Az Eladó köteles a fizikai és jogi hibáktól mentes Árukat szállítani, és a Vevővel szemben a megvásárolt Áruk fizikai és jogi hibáiért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek szerint felel.
   Ha az Áruk fizikai vagy jogi hibával rendelkeznek, a Vevő a hibákra vonatkozó jótállás keretében reklamációt nyújthat be az Eladóhoz:
   az elektronikus panaszbejelentő űrlapon keresztül;
   írásban az Eladó székhelyének címére vagy e-mailben a kapcsolat@bioshi24.hu címre.
   A reklamációban meg kell jelölni, hogy a Vevő szerint az áru milyen hibával rendelkezik, milyen követeléseket támaszt az Eladóval szemben, és ha lehetséges, dokumentálni kell a szóban forgó hibát. Az Eladó a panaszra annak kézhezvételétől számított 14 napon belül válaszol. Ha a fent említett határidőn belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a panaszt. A panaszra adott választ az Eladó írásban vagy tartós adathordozón adja meg a Vevőnek.
   A Vevő által a panasz benyújtásához szükséges lépések, beleértve a kifogásolt Áruk Eladónak történő átadásának módját, az Elektronikus panaszbejelentő űrlap különböző szakaszaiban szerepelnek.
   Ha az Eladó a reklamációt jogosnak tartja: a csere, javítás költségeit, beleértve az áru reklamációjával kapcsolatos szállítási költséget is, az Eladó viseli.
   Az Eladó ellenőrzi, hogy a nem szakmai jellegű vásárlást végző egyéni vállalkozó által benyújtott panasz nem szakmai jellegű-e az adott személy számára. Az ellenőrzés az üzleti tevékenységek és információk központi nyilvántartásában feltüntetett PKD-kódok elemzésével történik.
   Ha a Fogyasztó által benyújtott panaszt követően a vitát nem sikerült rendezni, az Eladó papíron vagy más tartós adathordozón nyilatkozatot ad a Fogyasztónak a következőkről:
   bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési eljárás iránti kérelemre irányuló szándék vagy ilyen eljárásban való részvételre vonatkozó megállapodás, vagy
   a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére irányuló eljárásban való részvétel megtagadása.

7. § A tételes adásvételi szerződéstől való elállás hatásai

 1. Az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített összes kifizetést, beleértve a szállítási költséget is, az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelően.
  a) A kifizetést a Fogyasztó által használt fizetési móddal megegyező módon kell visszatéríteni.
  b)Ha a Fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében - az Elektronikus Visszatérítési Nyomtatványt használja - a pénzösszegek visszatérítése a kiválasztott módszerrel és a Fogyasztó által megadott bankszámlára történik.
 2. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól, az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg az árut vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot az áru visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 3. Az Eladó felajánlhatja a Fogyasztónak, hogy az árut maga veszi át a Fogyasztótól. Ha azonban az Eladó nem tett ilyen ajánlatot - a Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás időpontjától számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket az Eladónak (vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek). A határidő betartásához elegendő a terméket a lejárat előtt visszaküldeni. A Fogyasztó által visszaküldött árukat az Eladó székhelyének címére kell küldeni.
 4. A Fogyasztó felel az Áruk használatából eredő, az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó értékcsökkenésért.

§ 8 Panaszok

 1. Az Eladó köteles a fizikai és jogi hibáktól mentes Árukat szállítani, és a Vevővel szemben a megvásárolt Áruk fizikai és jogi hibáiért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek szerint felel.
 2. Ha az Áruk fizikai vagy jogi hibával rendelkeznek, a Vevő a hibákra vonatkozó jótállás keretében reklamációt nyújthat be az Eladóhoz:
  a) az elektronikus panaszbejelentő űrlapon keresztül;
  b) írásban az Eladó székhelyének címére vagy e-mailben a kapcsolat@bioshi24.hu címre.
  c) A reklamációban meg kell jelölni, hogy a Vevő szerint az áru milyen hibával rendelkezik, milyen követeléseket támaszt az Eladóval szemben, és ha lehetséges, dokumentálni kell a szóban forgó hibát. Az Eladó a panaszra annak kézhezvételétől számított 14 napon belül válaszol. Ha a fent említett határidőn belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a panaszt. A panaszra adott választ az Eladó írásban vagy tartós adathordozón adja meg a Vevőnek.
  d) A Vevő által a panasz benyújtásához szükséges lépések, beleértve a kifogásolt Áruk Eladónak történő átadásának módját, az Elektronikus panaszbejelentő űrlap különböző szakaszaiban szerepelnek.
  e) Ha az Eladó a reklamációt jogosnak tartja: a csere, javítás költségeit, beleértve az áru reklamációjával kapcsolatos szállítási költséget is, az Eladó viseli.
  f) Az Eladó ellenőrzi, hogy a nem szakmai jellegű vásárlást végző egyéni vállalkozó által benyújtott panasz nem szakmai jellegű-e az adott személy számára. Az ellenőrzés az üzleti tevékenységek és információk központi nyilvántartásában feltüntetett PKD-kódok elemzésével történik.
  g) Ha a Fogyasztó által benyújtott panaszt követően a vitát nem sikerült rendezni, az Eladó papíron vagy más tartós adathordozón nyilatkozatot ad a Fogyasztónak a következőkről:
  I) bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési eljárás iránti kérelemre irányuló szándék vagy ilyen eljárásban való részvételre vonatkozó megállapodás, vagy
  II) a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére irányuló eljárásban való részvétel megtagadása.

§ 9 Visszajelzés

 1. A Megrendelés teljesítését követő bizonyos időn belül a Fiókkal rendelkező Ügyfelet e-mailben felkérhetjük, hogy adjon hozzá egy Megrendelés értékelést és egy egyedi áru értékelést. A Megrendelés értékelése és az egyes áruk értékelése önkéntes és ingyenes, és ehhez a Vevőnek rá kell kattintania a linkre, amely egy külön oldalra vezeti. Az ügyfél megrendelésenként csak egyszer adhatja hozzá ezeket a minősítéseket.
 2. A fent említett értékelések keretében a vásárló 1-től 5-ig terjedő csillagot adhat, és 65535 szó karakterre korlátozott szóbeli nyilatkozatot adhat hozzá. A fent említett minősítéseket automatikusan aláírja az ügyfél neve és az a város, amelyet az ügyfél a számla regisztrálásakor megjelölt.
 3. Az értékeléseket tároljuk és nyilvánosan megjelenítjük az Online Shop weboldalán, valamint a https://zaufaneopinie.idosell.com és a https://trustedreviews.idosell.com weboldalakon.
 4. Az Eladó nem ellenőrzi vagy ellenőrzi érdemben a megrendelések értékelését. A vevő kizárólag és önállóan felel az értékelésekben tett kijelentésekért. Az Eladó a törvényi rendelkezésekkel és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban jogosult a minősítéseket részben vagy egészben letiltani.
 5. Nem megengedett olyan tartalmak elhelyezése, amelyek valótlan, félrevezető, vulgáris, agresszív, sértő vagy egyértelműen a jó erkölcsbe ütköző információkat tartalmaznak. A jogellenes, harmadik felek jogait sértő vagy tisztességtelen versenyt jelentő tartalmak közzététele szintén elfogadhatatlan.
 6. Az ügyfél vállalja, hogy tartózkodik a külső weboldalakra mutató linkeket tartalmazó, promóciós vagy reklám jellegű, illetve harmadik személyek személyes adatait tartalmazó tartalmak közzétételétől. Tilos továbbá a jogellenes jellegű, különösen a tisztességtelen versenyt stb. megvalósító tartalmak közzététele.
 7. Az Ügyfél felelős az általa szerkesztett és közzétett tartalomért, különösen a harmadik felek jogainak vagy tulajdonának megsértéséért.
 8. Az Ügyfél kifejezett kérésére az értékelések tartalma elrejthető az Áruház más felhasználói számára, de a kapott csillagok szerepelnek az Áruház és az Áruk általános értékelésében.

§ 10 Szellemi tulajdon

 1. A Vevő kijelenti, hogy a Webáruháznak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történő használatán kívül semmilyen jog nem illeti meg, beleértve a szerzői jogokat vagy az általa készített értékelésekhez és nyilatkozatokhoz kapcsolódó jogokat. Az Ügyfél nem jogosult a tartalom rögzítésére, sokszorosítására, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára vagy terjesztésére, kivéve, ha ez a jog a törvény vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiből következik.
 2. Az Ügyfél nem jogosult a tartalomba semmilyen módon beavatkozni, különösen nem jogosult az Internetes áruház tartalmába, szerkezetébe, formájába, grafikájába, működési mechanizmusába vagy egyéb elemeibe beavatkozni.
 3. Azáltal, hogy a Vevő az Értékeléseket - amelyek a szerzői és szomszédos jogokról szóló 1994.2.4-i törvény értelmében műveknek minősülnek - elhelyezi a Webáruházban, a Vevő nem kizárólagos, térítésmentes, időben és területileg korlátlan engedélyt ad az Eladónak ezen művek Eladó általi felhasználására, valamint allicenc adásának jogát, amely magában foglalja a művek nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy azokhoz bárki hozzáférhessen az általa választott helyen és időben (interneten). Az engedélyt az engedély megadásának időpontjában ismert valamennyi hasznosítási területre, különösen a következő hasznosítási területekre adják meg:
  a) a mű bármilyen technikával - különösen nyomtatással, reprográfiával, mágneses rögzítéssel, digitális rögzítéssel, azaz bármilyen technika alkalmazásával bármilyen audiovizuális vagy vizuális hordozón, különösen audiovizuális lemezen, CD-n, számítógépes lemezen, multimédiás hálózatban, beleértve az internetet és a kapcsolódó on-line szolgáltatásokat és a sokszorosítást, rögzítést, az interneten való felhasználást, reklámozást, a felvétel elektronikus formában történő sokszorosítását számítógépes memóriában és belső és külső hálózatokban,
  b) a mű egészének vagy részének, illetve bármely elemének felhasználása - a vonatkozó online médium jellegéből adódóan a módosítás lehetőségével - minden kiadványban, különösen online, digitális, hírlevelekben és információkban, önmagában vagy más művekkel vagy műrészletekkel kombinálva; a mű egészének vagy részének felhasználása promóciós és reklámcélokra, különösen audiovizuális, audio- és médiareklám formájában.
  c) a művet rögzítő eredeti vagy másolati példányok kereskedelme keretében - az eredeti vagy másolati példányok forgalmazása, kölcsönzése, bérbeadása,
  d) a műnek a fentiektől eltérő módon történő terjesztése keretében - nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás, reprodukció, valamint sugárzás és újbóli sugárzás, továbbá a műnek a nyilvánosság számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, hogy mindenki számára az általa egyénileg választott helyen és időben hozzáférhetővé váljon,
  f) a művek felhasználása promóciós és marketing célokra;
 4. A Számla Ügyfél vagy az Értékbecslő általi, a 9. szakasz (8) bekezdése szerinti törlése nem érinti a fent említett engedély érvényességét.

§ 11 Záró rendelkezések

 1. Ezek a felhasználási feltételek 2022.05.26-tól érvényesek.
 2. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését egy illetékes hatóság vagy bíróság döntése módosítja vagy érvényteleníti, a jelen Felhasználási feltételek többi rendelkezése hatályban marad, és az Eladót és a Vevőt egyaránt köti.
 3. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos viták rendezésére Lengyelország joga az irányadó. Ezeket a jogvitákat a helyileg illetékes közös bíróság rendezi. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a panaszok kezelésének és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjait is igénybe veheti. A panaszok peren kívüli kezelésének és a követelések érvényesítésének minden információja megtalálható a Versenyhivatal honlapján: www.uokik.gov.pl. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a jelzett eljárás önkéntes jellegű, és mindkét félnek bele kell egyeznie.
 4. A 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti online vitarendezés uniós szintű platformja (ODR-platform) a https://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon elérhető. Az ODR-platform egy egyablakos honlap a fogyasztók és kereskedők számára, akik az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezését keresik.

12. § 1. melléklet - Tájékoztatás az elállási jog gyakorlásáról

 1. Az az egyéni vállalkozó, aki nem szakmai jellegű, azaz különösen a vállalkozási tevékenységének tárgyából eredő, a központi nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információk rendelkezései alapján hozzáférhetővé tett beszerzést végez, szintén jogosult a szerződéstől való elállásra az alábbi szabályok szerint. Önnek joga van elállni a szerződéstől az alábbi szabályok szerint - a Fogyasztó. Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási időszak 14 nap után lejár:
  a) adásvételi szerződés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön az árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az árut birtokba veszi;
  b) olyan szerződés esetén, amely több, külön szállított tétel tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó tétel birtokába jut, vagy amikor a fuvarozótól eltérő, Ön által megjelölt harmadik személy az utolsó tétel birtokába jut;
  c) olyan szerződés esetén, amely részletekben vagy részekben szállított termékek tulajdonjogának átruházását írja elő, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó részletet vagy részt birtokba veszi;
  d) a rendszeres áruszállításra vonatkozó szerződések esetében attól a naptól számított meghatározott időtartamra, amikor Ön az első árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az első árut birtokba veszi;
  f) a nem tárgyi adathordozón nyújtott szolgáltatásokra vagy digitális tartalomra vonatkozó szerződések esetében a szerződés megkötésének napjától.
 2. Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket, azaz: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, tel. +48 788 208 018, kapcsolat@bioshi24.hu, a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatot tesz (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben).
 3. Használhatja a visszavonási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.
 4. Az elektronikus visszaküldési űrlapot is kitöltheti, amely az online áruház honlapján érhető el: https://bioshi24.hu/returns-open.php. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor haladéktalanul elküldünk Önnek egy visszaigazolást az elállási nyilatkozatának kézhezvételéről tartós adathordozón.
 5. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
 6. A szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk arról, hogy Ön a szerződéstől való elállási jogával élni kíván, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve az áru szállításának költségeit is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A kifizetést ugyanazon fizetési eszközzel térítjük vissza, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodott meg.
 7. Olyan szerződések esetében, amelyek egy tárgy tulajdonjogának átruházását foglalják magukban, és amelyekben nem ajánlottuk fel, hogy visszalépés esetén átvesszük a tárgyat - a visszatérítést addig kell visszatartanunk, amíg meg nem kapjuk a tárgyat, vagy amíg Ön nem szolgáltat számunkra igazolást a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
 8. Kérjük, a visszaküldött terméket az alábbi címre küldje vissza: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen Ön tájékoztatott minket a szerződéstől való elállásáról. A határidő akkor teljesül, ha a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie.
 9. Az Áruk súlya és méretei miatt elállás esetén - az Áruk visszaküldése a normál postaköltségnél magasabb költségekkel járhat. Ha futárszolgálatot kíván igénybe venni, előfordulhat, hogy a csomagot raklapon kell feladnia, ami drágább, mint a normál postai kézbesítés.
pixel